MIAŁ I i II
uziarnienie 0-31,5/0-20 mm
wartość opałowa 18-26 MJ/kg
zawartość popiołu 8-12 %
zawartość siarki 0,3-1 %

Znajdź nas na Facebooku